CHP

Ekrem Imamoglu in Istanbul
vom 07.05.2019
Recep Tayyip Erdogan
vom 09.04.2019
Ekrem Imamoglu
vom 04.04.2019