Malawi

Mosambik
vom 26.04.2019
Malaria-Impfkampagne
vom 22.04.2019
Mosambik
vom 26.03.2019
Überschwemmungen in Mosambik
vom 25.03.2019
Wirbelsturm „Idai” in Mosambik
vom 24.03.2019
Überschwemmte Landschaft
vom 21.03.2019
Tropensturm in Simbabwe
vom 18.03.2019